ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Η σελίδα βρίσκεται υπό κατασκευή.
 
 

Ειδική Παθολόγος Μυλωνά Ευσ. Άννα

Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 45
542 48 Θεσσαλονίκη - Βούλγαρη
Τηλέφωνο +302313067120 & 2316-008322
Κινητό τηλέφωνο +306946315671
Ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:30 έως 14:00
Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή απόγευμα από 17:00 έως 21:00.