ΙΑΤΡΕΙΟ

 
Η σελίδα βρίσκεται υπό κατασκευή.
 
 
 
 

Ειδική Παθολόγος Μυλωνά Ευσ. Άννα

 
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 45
542 48 Θεσσαλονίκη - Βούλγαρη
 
Τηλέφωνο +302313067120 & 2316-008322
 
Κινητό τηλέφωνο +306946315671
 
Φαξ +302316008322
 
Ωράριο λειτουργίας
 
Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:30 έως 14:00
Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή απόγευμα από 17:00 έως 21:00.